Beräkningskalkyl

    Datum: {{Input9:Text}}

    Förutsättningar
    Application:
* Armaturpriser och installationspriser stäms av med installatör och beställare(tex fastighetsägare)

* LMS-kalkylen är beräknat i enlighet med EN15193 och indikerar en besparing på 40% med närvarosensor.

* Dagsljuskompensering är kalkylerad till 24% av den del in anläggningen som har dagsljuskompensering. Detta indikeras som minskat effektbehov i 2.4.11.

Ansvarsfriskrivning:  Dessa beräkningar är på uppskattade värden. Glamox tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i beräkningarna. Informationen i denna pdf har inga garantier för fullständighet, noggrannhet, användbarhet eller aktualitet.